แจ้งการชำระค่ากิจการนักศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4

พฤศจิกายน 15, 2017 kittiya pakdeeta 0

แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 สามารถจ่ายค่ากิจการนักศึกษา จำนวน 250 บาท ได้ตั้งแต [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการอบรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สานสัมพันธ์บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 15, 2017 ลาภิสรา กาญจนวงศ์ 0

ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สา [อ่านเพิ่มเติม]

หนังสือแจ้งเวียนสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงบประมารได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน จำนวน 13 รายการ ทั้งนี่ ส่วนรา [อ่านเพิ่มเติม]