No Picture

ประกาศการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต/ กำหนดการและตัวอย่างการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กันยายน 7, 2017 kittiya pakdeeta 0

***ประกาศการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต/ กำหนดการและตัวอย่างการแต่งกายของดุษฎีบ [อ่านเพิ่มเติม]

No Picture

การประกวดเขียนเรียงความภาษาไทยหัวข้อ “รวมใจไทย – ญี่ปุ่น” ชิงทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น Mainichi Futaba Scholarship ประจำปี พ.ศ.2561

ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560  นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโน [อ่านเพิ่มเติม]

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สิงหาคม 30, 2017 ลาภิสรา กาญจนวงศ์ 0

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เพื่อช่วยเห [อ่านเพิ่มเติม]

No Picture