No Picture

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

พฤษภาคม 26, 2017 ลาภิสรา กาญจนวงศ์ 0

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม           [อ่านเพิ่มเติม]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

พฤษภาคม 24, 2017 kittiya pakdeeta 0

รายละเอียดกำหนดการมารายงานตัวนักศึกษา  >>>(คลิก)<<< ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่า [อ่านเพิ่มเติม]

No Picture

การตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบ ๙ เดือน) คณะศิลปศาสตร์

พฤษภาคม 23, 2017 ลาภิสรา กาญจนวงศ์ 0

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล , สาขาวิช [อ่านเพิ่มเติม]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/ [อ่านเพิ่มเติม]